About

Text om denna podcast från 2007:

Företag och organisationer förflyttar en ökande andel av sina verksamheter in i den digitala världen som utgör internet. Både vi som vill, och de som inte vill, måste då också förflytta oss in i detta virtuella vimmel för att utföra våra dagliga ärenden.

I programmet webbtrender pratar jag om sådant som påverkar dig som arbetar med webb: sociala nätverk, communities, rss, poddradio, användargenererat innehåll och webb 2.0.

Det är inte alltid helt lätt att hålla koll på allt nytt samtidigt som man försöker hålla en befintlig webbplats vid liv. När ska man egentligen göra vad? Och varför?

Webbtrender är en vägledning in bland allt det nya och jag hoppas kunna hjälpa dig att bättre förstå vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som kan göra din webbplats till en bättre upplevelse, och vilka fenomen som kan göra ditt online-liv till ett lite roligare liv – med betydligt färre inblandning av svordomar och frustration.

Jag tar upp aktuella fenomen på internet, gör en ansats till att förklara dem och hur du på bästa sätt använder dig av dem. Jag har ett tydligt fokus på användbarhet och tillgänglighet, inte bara ur ett användarperspektiv utan jag har lika stort fokus på användbarhet för dig som står bakom webbplatsen.

Jag som producerar programmet heter Per Axbom och är en person som lever och andas webb. Jag har innehaft de flesta roller inom webbproduktion och är idag webbstrateg på XLENT Consulting Group. I programmet tar jag upp teknik, tankar och idéer som har hjälpt mig och som jag hoppas kan hjälpa dig som lyssnar.

Jag intervjuar också människor med intressanta synpunkter och hoppas givetvis också få uppslag från dig som lyssnar. Mer om hur du lämnar dina synpunkter i slutet av programmet.

Programmets längd är beräknat till cirka 30 minuter. Lagom alltså för dig att lyssna på på väg till jobbet eller när du tränar.

Broadcast by